lördag 16 maj 2009

Vågar du tala om för din omgivning att du är klimatrealist?

Jag har nu i knappt ett år varit engagerad i klimatfrågan på ett initierat sätt och fört min diskussion här på bloggen, varvat med diskussioner om fildelning och andra ämnen som intresserar mej. Jag har nätledes gjort bekantskaper med diverse personer som är betydligt mer kunniga i ämnet än vad jag är. Skeptikern, Recon, Maggie, Per Welander, Magnus och allt vad de har för namn och beteckningar är alla såna som skriver om klimatfrågan ur ett klimatrealistiskt perspektiv på svenska. Dessa kan som sagt betydligt mer än mej och det är inte mycket jag fått reda på före någon av dom inom detta ämne.

Jag har uttalat mej i kritiska ordalag på nätet på många ställen men bara inför en person utanför internet, nämligen min mamma. Hon är också övertygad om att det är nåt som inte stämmer med den "officiella" versionen av hur det ser ut på klimatfronten. Nu vill jag fråga de som händelsevis läser min blogg om de har sagt till sin omgivning att de är klimatrealister, dvs kritiska gentemot att människan skulle vara orsaken till förändringarna av klimatet och således ser på klimatet med realistiska ögon.

Frågor man kan ställa till sin omgivning är:

1. Hur ser du på människans roll på jorden?
Följdfråga till 1: Är människan en del av naturen eller ser du människan som ett hot?

2. Är människan skulden till att klimatet enligt statistiken blev varmare eller är människan en oskyldig åskådare?

3. Är klimatfrågan viktigare än andra aspekter av miljödiskussionen?
Följdfråga till 3: Är miljöfrågan nåt du prioriterar i din vardag?
4. Har du talat om för din omgivning att du inte tror på vad tidningarna, politikerna och FNs organ IPCC skriver och säjer?
Följdfråga till 4: Om du har gjort detta, hur har omgivningen reagerat?

5. Om du har blivit övertygad kritiker till AGW-teorin rätt nyligen, har du då känt dej lurad?

6. Till er som fortfarande tror på AGW, varför gör ni det?

Populära inlägg