onsdag 4 juni 2008

Beslut om "folkmord" dröjer

Idag var det tänkt att vår regering skulle begå folkmord genom klubbandet av nya försäkringsregler. Men det verkar som om en del fått kalla fötter för i skrivande stund pågår debatten ännu. En del kanske tar sitt förnuft till fånga. En kan alltid hoppas.

Populära inlägg